Základní umělecká škola Ostrov - logo

Kostka sedaškola->úspěchy->2023-2024

Drumband ZUŠ Ostrov získal druhé místo v kategorii bicích souborů na festivalu Euromusikstage v Böselu