Základní umělecká škola Ostrov - logo

Kostka sedadramatický->soubor HOP-HOP

 

web souboru HOP-HOP

Soubor HOP-HOP byl založen v roce 1974 Soňou Pavelkovou, jako mladší soubor literárně dramatického oboru Lidové školy umění Ostrov, za jejího působení se ostrovský dramaťák dostal do podvědomí dětského divadla a Soňa Pavelková pak jednou z hlavních osobností dramatické výchovy.  Po jejím odchodu do Prahy v roce 1980 v započaté tradici pokračovala Irena Konývková a soubor rozšířil svou slávu i za hranice České republiky. V září 2019 měl v režii Ireny Konývkové 89 premiér (od krátkých vtipných kousků až po vážná složitější témata, záleží na tom, na co mají právě jeho členové chuť, o čem chtějí vypovídat), z toho 51 představení bylo možno vidět na národních přehlídkách všeho druhu (Dětská scéna, Wolkerův Prostějov, Šrámkův Písek, Mladá scéna, Loutkářská Chrudim, Celostátní přehlídky ZUŠ, Jiráskův Hronov) a stejně tak na festivalech v Anglii, Belgii, Indii, Itálii, Litvě, Lucembursku, Německu, Rakousku, Slovensku, Švýcarsku, a to i několikrát. V roce 2014 posílil tvorbu souboru další režisér, absolvent I. Konývkové, Ondřej Šulc. Do září 2017 si tak soubor připsal v jeho režii 5 premiér.

 Soubor hraje poměrně často (má i 75 akcí za rok), a to pro různé druhy škol a školských zařízení, na různých přehlídkách a festivalech, ale i třeba pro babičky a dědečky v pečovatelském domě, v cizině pak v němčině nebo angličtině. Sám je pořadatelem mezinárodní divadelního festivalu dětí a mládeže Soukání Ostrov. V r. 2019 proběhl 12. ročník tohoto bienále.

Každé představení se hraje tak v průměru 25x, a to v průběhu 2-3 let (ale představení Naslouchej má dokonce 65 vystoupení).

V roce 2017 soubor obdržel Cenu Pavla Dostála

Podle preambule se jedná o cenu, která může být udělena výhradně jednomu amatérskému divadelnímu souboru, který v současné době působí na území ČR a jehož působení je dlouholeté a mezi zainteresovanou veřejností známé a uznávané, jako výraz ocenění dlouholeté kontinuální umělecké i organizační činnosti, která je přínosem pro rozvoj oboru.

Úctyhodné je,  že soubor HOP-HOP je teprve čtvrtým oceněným souborem

v České republice a že každý rok je více návrhů na souboru HOP-HOP se shodli jednohlasně všichni zainteresovaní např. i město Hronov, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Ministerstvo kultury, Amatérská divadelní asociace, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění ČR, Společnost amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků, České středisko loutkářské asociace UNIMA.

 Cena byla předána režisérce souboru Mgr. Ireně Konývkové a třem členům souboru vicepremiérem Pavlem Bělobrádkem, ředitelkou NIPOS a prezidentkou české AITY/IATY Lenkou Lázňovskou, starostkou Hronova Hanou Nedvědovouo za účasti doc. Milana Uhdeho,  náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martiny Berdychové, ředitelky Odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury Zuzany Malcové.

 V roce 2018 režisérka Irena Konývková Cenu Českého střediska Assitej "za dlouhodobé zásluhy o kvalitu a rozvoj dětského divadla v oblasti pedagogické, metodické a organizační". Cena byla předána v divadle v Celetné 20.3. 2018, kde soubor hrál  své představení Azher.

V roce 2019 získalo představení Běž, chlapče, běž v režii Ireny Konývkové hlavní cenu za divadlo velké formy na Světovém festivalu mladého divadla v ruském Ťumeni.

INSCENACE HOP-HOPu v režii Ireny Konývkové

/zkratky jsou vysvětleny pod seznamem/

 Název                                                                                            autor                                                               

Sídliště /1981/                                                                             S. Pavelková/I. Kotová  (Konývková)         DS

Hra na pohádku /1983/                                                                 Milda, Hanzalová, Jiskra-Pálka, Kotová    DS

Vymyslím si /1983/                                                                     L. Středa CPM

Žil nežil /1984/                                                                             P. Šrut  

Malý Hérakles /1984/                                                                   A. Losev

Deníky /1987/                                                                              S. Pavelková                                                  

Povídání s obrazy /1987/                                                               J. Brukner CPM

Šťastní blázni /1987/                                                                     J. Kainar                                                          

O jednom králi /1991/                                                                   A. Mikulka - I.Kotová (Konývková) CPM

Jak vrabci cestovali /1991/                                                             I. Hurník – I. Kotová (Konývková) CPM

Historické etudy /1991/                                                                  V.Pavelka                                                       

Pastýřka /1992/                                                                          Z. Renčová – I. Kotová (Konývková) DS, A, I,

PRVNÍ PŘEDSTAVENÍ HRANÉ V CIZINĚ    

Hrajeme si  /1993/                                                                      lidová poezie, sest.I. Kotová (Konývková)

Do vesmíru /1994/                                                                     I. Konývková                                                  

O soukání  /1994/                                                                       I. Ciprová – I. Konývková  DS, NP LDO ZUŠ /1.místo/, LUX, A, JH, FFOH,

ZROD MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU, první  reprezentace ČR na svět. festivalu

Tiché sněhu hemžení  /1995/                                                       lidová poezie, sest. I. Konývková DS,       

Jak stařeček měnil až vyměnil /1996/                                            M. Mašatová                                                 

Obrazy ze života Acylpyrínků  /1996/                                            L. Smoljak – I. Konývková DS, JH, Libice, NP SPŠ, festival Dětského rodinného divadla Olomouc, Přehlídka plenérového divadla Hrádek u Sedlčan, DDD Praha, FFOH

 Nemocnice má ubrečená okna  /1996/                                        M. Lukešová – I. Konývková

DS, JH, I, Libice 

Štěstí, zdraví, pokoj svatý  /1996/                                           lidová poezie, sest.I. Konývková            

K tobě mé srdce vzdychá /1996/                                             lidová poezie, sest. I. Konývková               A

Kde bydlí čas /1997/                                                              V. Škutina – I. Konývková DS, Jičín,          

Je to tak prosté /1997/                                                           A. Berková – I. Konývková ŠP      

Prášíš?! /1998/                                                                    dle knih o baronu Prášilovi–I. Konývková DS, I /Soutěžní mezin. festival, zde Cena za celkové zpracování a osobitý přístup/, CH,

Být či nebýt /1998/                                                               pořad monologů a dialogů          

Blíží se blíží, vánoční čas /1998/                                              němečtí autoři – I. Konývková                   

Zdá se, že je vítr /1999/                                                        P .Král                                                             

Kaplane! /1999/                                                                    L. Rosten – I. Konývková                            

RSB, s ručením omezeným /1999/                                          B. Jacques – I. Konývková, I (Soutěžní mezin. festival, zde 1.místo!), EXPO 2000, Jičín, Brnkání

U nás /2000/                                                                       lidová poezie, sest. I.Konývková

Ondráš nebo Juráš? /2000/                                                    na motivy hry I. Kovalčuka – I. Konývková DS, A, DDD Praha, NP LDO ZUŠ /2.místo/

Za Ludmilou! /2001/                                                             A. S. Puškin – I. Konývková DS, NP LDO ZUŠ /3.místo/, STD, DE,                       

Zkus být Vladislavem /2001/                                                    Z. Rozenbaum – I. Konývková Nominace na ŠP, A, I, GB, Nadělení, vzniklé z mezin. projektu 4 zemí

Bubny v dálce zněj /2001/                                                         Irvin Welsh                                                     

Naslouchej /2001/                                                                      Z. Malinský – I. Konývková

DS, LCH, JH,NP Kandrdásek /1.místo/, STD, NP Scénického tance, Arénka Ostrava, Světový den divadla Praha, DE,

Být či... /2002/                                                                            pořad monologů a dialogů                         

Za tebou /2002/                                                                          čínská poezie                   

Bruncvík  /2002/                                                                         A. Jirásek – J. Pálka, I. Konývková

                                                                                                       I /2.místo/, Nadělení v pohybu,

Modrá zátočinka aneb Ko Balt revue.../2003/                                F. Rachlík - I. Konývková+soubor, NPS,   

Alchymista /2003/                                                                      Paulo Coelho-I. Konývková, CH, DE, I,    

Být či nebýt /2003/                                                                     pořad monologů a dialogů                         

Tulikráska /2003/                                                                        Jan Kašpar, DS,                               

Tvé ucho je starší než tvůj dědeček /2003/                                   Africké mýty,legendy

Jako na molu /2004/                                                                  vlastní tvorba HOP+I. K., NPS, A, DE, Be,

Být či nebýt IV. /2004/                                                               pořad monologů a dialogů                         

Co dělají noční skřítci /2004/                                                      I. M .Jirous - I. Konývková, DS                   

Večerní máj /2005/                                                                   inspirace K. H. Máchou – I .Konývková, A,

                                                                                               vzniklé z projektu 4zemí

A jinak je s tebou ámen /2005/                                                H. Bosetzky - I. Konývková, DS, I,

Zvonek a Zvon /2005/                                                                I. Hurník - I. Konývková, I, De

Obrazy ze života Acylpyrínků II.  /2005/                                      L. Smoljak – I. Konývková , NPS, DS-hosté

Bylo nás pět /2006/                                                                    K. Poláček - I. Konývková, DS, I,, De, STD, NP LDO ZUŠ /zlaté pásmo/, DVD Praha, Světový den divadla,

Být či nebýt V. /2006/                                                                pořad dialogů a malých forem, I

Prase /2006/                                                                             Anonra NPS /ČU/, NP Pohárek /ČU/, Jičín,

V bludišti mého srdce (2006)                                                    experimentální poezie s hudbou Jablkoně, NPS, Festival hudebního divadla Hradec Králové /hlavní cena/, WP, A, De, Jičín, Festival pohybového divadla Jablonec, Festival ZUŠ, NP ZUŠ /zlaté pásmo/, Nadělení v pohybu, Kolín Otevřeno,

Ohnivé show (2006)                                                                   ohnivé „šou“ s příběhem

Dar ohnivého ptáka (2007)                                                         K. Recheis –I. Konývková, DS, I, A, De, CH,

MYŠMAŠ POHÁDKY (2007)                                                            O. Hejná – I.a J. Konývkovi, STD,

U RYBNÍKU (2007)                                                                      Daniil Charms

Ruby a Garnet (2008)                                                                 J. Wilsonová – I. Konývková, DS, Brnkání,                Celostátní setkání LDO Disk Praha, Cena  

Zlatý oříšek, De, LT, JIRÁSKŮV HRONOV, SVĚTOVÝ FESTIVAL V LINGENU

Být či nebýt VII (2008)                                                                pořad dialogů a monologů

Být či nebýt VIII. (2009)                                                             pořad dialogů a monologů

Už zase skáču...(2010)                                                               A. Marshall – I. Konývková, DS,De, Be, SK, Celostátní setkání LDO Disk Praha,  

Být či nebýt VIII. (2010)                                                             pořad dialogů a monologů

Jak stařeček měnil až vyměnil (2010)                                            M. Mašatová – I. Konývková

Tak tohle je naše Leni?!2011                                                    Z. Bezděková – I. Konývková, DS, Popelka /Hlavní cena souboru, I.Konývkové Cena za režii a Cena za světla, členové souboru – 1 Cena za hlavní postavu, 2x Cena za vedlejší postavu/, JH,  GB,  Lt, A, Nadělení, NP LDO ZUŠ /zlaté pásmo/, WP, Světový den divadla, vzniklé z projektu 5zemí

Jéje, co tu je (2011)                                                                    Z. Malinský – I. Konývková

Ukážu ti cestu rájem (2012)                                                         J. Loukotová – I. Konývková

Pošťácká pohádka (2012)                                                             K. Čapek – I. Konývková, DS, I,

Být či nebýt  IX. (2012)                                                               pořad monologů a dialogů

Kamehameha 2013                                                                    M. Stingl – I. Konývková, I, CH

Pětkrát člověk 2013, z toho Humanisti                                        E. Jandl – I. Konývková, nominace na WP, Pohárek /1.místo/, NP LDO ZUŠ /absolutní vítěz/,

Být či nebýt  X. (2013)                                                                pořad monologů a dialogů

Betlémská hvězda (2013)                                                          I. Konývková

Zápisník Norberta Borovičky (2013)                                             M. Kšajtová – I. Konývková, DS, DVD Praha

Nebo taky ne 2014                                                                      I. Konývková

Být či nebýt XI. (2014)                                                                pořad monologů a dialogů

Být či nebýt XII. (2014)                                                               pořad monologů a dialogů

Být či nebýt XIII. (2015)                                                             pořad monologů a dialogů

Krokodýl (2015)                                                                          F.  M.  Dostojevskij – HOP-HOP, I.K., WP

Život k sežrání (2015)                                                                 M. Ollivier – I. Konývková, Lt, I, SK,

Synesthetická hra analogií (2015)                                                  V. Palm, I. Konývková, WP, Pohárek /2.místo/

Útěk ( 2015)                                                                                 O. Hofman – I. Konývková, DS-host, Popelka /Hlavní cena, I.K. Cena za režii, obě postavy Ceny za herecký výkon/, JH, Světový den divadla, DVD Praha, NP LDO ZUŠ /zlaté pásmo/, A, Indie, FFOH, Klášterecká divadelní žeň,

                                                                                                       JH,

Řeka s rozpuštěnými vlasy (2016)                                            J. Vojtko – I. Konývková, Rosteme s knihou

Azher (2017)                                                                          Irena Konývková,  I, Pl

Človíček a ovečky (2018)                                                         Irena Konývková 

Běž, chlapče, běž (2018)                                                          Uri Orlev - I. Konývková, DS, Jiráskův Hronov, Litva, Anglie, Terezín - festival Vizita, Rusko (Hlavní cena poroty za velkou formu mladého divadla, Slovensko - divadelní Nitra, zlaté pásmo Celostátní soutěže LDO ZUŠ)

LIDÉ NÁS MAjí rádi (2019)                                                        David Duchovny - I. Konývková, stříbrné pásmo Celostátní soutěž LDO ZUŠ 

VĚŘTE NEVĚŘTE (2019)                                                             pořad monologů a dialogů o zvířátkách

Být či nebýt IV. (2019)                                                               pořad monologů a dialogů                                                                  

 

89 premiér /z toho 73 inscenací, 16 pořadů monologů a dialogů – mnohé dialogy přerostly v představení, většinou se jedná o dramatizace povídek I. Konývkovou/

 

 

INSCENACE HOP-HOPu v režii Ondřeje Šulce

Díky Rozenkrantzi, milý Guildernsterne /2016/                             pořad monologů a dialogů

Žalobníček /2016/                                                                      Dušan Tarangel - O. Šulc

UrHamleti /2017/                                                                      pořad monologů a dialogů

 Ema /2017/                                                                                Petra Braunová - O. Šulc

 JOJO /2017/                                                                               volně podle Shauna Tana "Erik" - O.Šulc

5 premiér /z toho 3 inscenace, 2 pořady monologů a dialogů, většinou se jedná o dramatizace povídek O. Šulcem/

 

 

Vysvětlení zkratek či festivalů:

Představení se zúčastnilo mezinárodního divadelního festivalu v uvedené zemi

A – Rakousko, I – Itálie, Lt – Litva, SK – Slovensko /zde reprezentace ČR na slovenské národní přehlídce dětského divadla v Šaĺe/, GB – Velká Británie, Lux – Luxembursko /Světový festival/, Indie /Světový festival/,  De – Německo /Světový festival v Lingenu, nebo mezinárodní festival v jiných městech/. NA FESTIVAL BYLO BUĎ VYBRÁNO Z CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY, ABY REPREZENTOVALO ČESKOU REPUBLIKU, NEBO BYLO VYBRÁNO NA ZÁKLADĚ ZASLANÉHO ZÁZNAMU PŘEDSTAVENÍ, NEBO NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ NĚKOHO, KDO PŘEDSTAVENÍ VIDĚL, ČI VZEŠLO S MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU.

 

Představení bylo vítězem krajského kola a postoupilo na celostátní přehlídku:

DS – Dětská scéna – celostátní přehlídka dětských divadelních a recitačních souborů

WP – Wolkrův Prostějov – celostátní přehlídka recitačních souborů

CPM – celostátní přehlídka dětských recitačních souborů Mělník,

ŠP – Šrámkův Písek – celostátní přehlídka netradičního divadla

NPS – Náchodská prima sezóna – celostátní přehlídka mladého divadla

Festival Otevřeno Kolín – celostátní přehlídka pohybového divadla

NP LDO ZUŠ –  Soutěžní přehlídka literárně dramatických oborů ZUŠ

Kandrdásek – celostátní soutěž monologů a dialogů do 15 let

Pohárek – celostátní soutěž monologů a dialogů nad 15 let

 

JH - Představení bylo nejlepší na celostátní přehlídce a bylo vybráno na Jiráskův Hronov

 

Představení bylo vybráno na celostátní soutěž ze záznamu:

Festival hudebního divadla Hradec Králové – pořádá divadlo Drak