Základní umělecká škola Ostrov - logo

Kostka sedahudební->klavíry->Informace o oddělení

Vítejte na stránkách klavírního oddělení, na kterých máte možnost se aktuálně dozvědět vše o činnosti našeho oddělení. Veškeré informace se lze dále dočíst v Ostrovském měsíčníku, plakátovacích plochách ve městě, nástěnce oddělení v ZUŠ (1.patro, místnost pro rodiče a děti) a převážně v systému Klasifikace.

Z historie

Klavírní oddělení jako jedno z velmi mála zahájilo svou činnost se vznikem Hudební školy v Ostrově již v roce 1955. O zdárný vývoj tohoto oddělení se tehdy zasloužily učitelky Dagmar Hlaváčková, Marta Hladeková, Emilie Dernovšková a Livie Schejbalová. Významnou osobností, která na naší škole též působila, byla paní Věra Vlková, která poté dlouhá léta vyučovala klavír na Konzervatoři v Teplicích.

V současné době pracují v našem oddělení tito učitelé - Mgr. Dagmar Tölgová, Irina Širokaja, Libuše Vilímovská, Monika Schreinerová,DiS a Nikolaj Dorogovtsev.

Všichni pedagogové jsou plně kvalifikováni a zkušení. Jejich osobnosti zajišťují stabilitu a kvalitu klavírní výuky.

Výuka klavíru se realizuje dle nejrůznějších světových klavírních škol, které v současné době zajišťují výběr z mnoha metod a taktéž velkou základnu klasické i moderní klavírní literatury. Díky tomu můžeme plně realizovat zcela individuální přístup k žákům a jejich potřebám.

Do klavírního oddělení patří též výuka akordeonu, kterou zajišťuje zkušený pan učitel Nikolaj Dorogovtsev. Zájemci o výuku akordeonu jsou vítáni.

Své žáky se snažíme plně podporovat v jejich úsilí a motivovat do další práce.

Vážení rodiče a milovníci hudby, těšíme se z vašeho zájmu a rádi se se všemi příznivci uvidíme během celého školního roku na školních i veřejných akcích.

 

Mgr. Dagmar Tölgová, vedoucí oddělení

 

 

Vánoční klavírní koncert žáků a jejich hostů klavírní třídy Moniky Schreinerové

 


 

Závěrečný koncert (Dagmar Tölgová)

 

Koncert klavírní třídy s moderováním LDO na téma Skladatelé


Pololetní klavírní koncert třídy Dagmar Tölgové


Vánoční klavírní video koncert 18.12.202001_oranzerie2021-monika.jpg

02_oranzerie2021-monika.jpg

03_oranzerie2021-monika.jpg

04_oranzerie2021-monika.jpg

05_oranzerie2021-monika.jpg

06_oranzerie2021-monika.jpg

07_oranzerie2021-monika.jpg

08_oranzerie2021-monika.jpg

09_oranzerie2021-monika.jpg

10_oranzerie2021-monika.jpg

11_oranzerie2021-monika.jpg

12_oranzerie2021-monika.jpg