Základní umělecká škola Ostrov - logo

Kostka sedaškola->školné

ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ NA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE V OSTROVĚ

studium základní - měsíční sazba
2023/2024
 HUDEBNÍ OBOR

 PHV bez nástroje 190,- Kč
 PHV s nástrojem (jeden žák) 350,- Kč
 PHV s nástrojem (dva až čtyři žáci) 240,- Kč
 PHV 2. nástroj (jeden žák) 250,- Kč
 PHV 2. nástroj (dva až čtyři žáci) 190,- Kč
 Jeden hlavní nástroj (jeden žák) 350,- Kč
 Jeden hlavní nástroj (dva žáci) 260,- Kč
 Jeden hlavní nástroj (3-4 žáci) 240,- Kč
 2. a 3. hlavní nástroj (jeden žák) 250,- Kč
 2. a 3. hlavní nástroj (dva žáci - skupina) 190,- Kč
 4. nástroj 130,- Kč
 sborový zpěv (žáci, kteří studují jakýkoliv
nástroj - zdarma)
 70,- Kč

Dospělí žáci výdělečně činní platí 1200,-Kč za měsíc.LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Přípravné studium 150,- Kč 
Základní studium I. a II. stupně 200,- Kč

Dospělí žáci výdělečně činní, kteří jsou zařazeni do skupiny II. stupně mezi nevýdělečně činné žáky platí Kč 350,-.TANEČNÍ OBOR

Přípravné studium  150,- Kč
Základní studium I. a II. stupně 240,- Kč

Dospělí žáci výdělečně činní, kteří jsou zařazeni do skupiny II. stupně mezi nevýdělečně činné žáky platí Kč 430,-.VÝTVARNÝ OBOR

Přípravné studium 220,- Kč
Základní studium I. a II. stupně 250,- Kč

Dospělí žáci výdělečně činní, kteří jsou zařazeni do skupiny II. stupně mezi žáky nevýdělečně činné platí Kč 450,-.Čtyřoborový ročník v prvním roce studia měsíční školné Kč 430,-.  Senioři měsíčně 50,-Kč


Školné na rok je rozděleno na dvě platová období:

září – leden (nutno uhradit do 15.9.)      únor – červen (nutno uhradit do 15.2.)                                                                                            

Školné je vybíráno výhradně bezhotovostně /převodem, složenkou/. Placení hotově učiteli nebo v kanceláři je nepřípustné.

Zákonný zástupce či zletilý žák si mohou s ředitelkou školy domluvit jiná platová období.   

    


ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ NA POBOČCE ABERTAMY, JÁCHYMOV a HROZNĚTÍN

 základní studium - měsíční sazba
2023/2024
 

ustanovuji pro žáky, kteří navštěvují základní školu Abertamy, Jáchymov a Hroznětín takto:

 

 

HRA NA NÁSTROJ

 

přípravný ročník 1 žák                               Kč 220,-

přípravný ročník ve skupince 2-4 žáci          Kč 200,-

od 1. ročníku všechny ročníky 1 žák            Kč 250,-

výuka ve skupince 2-4 žáci                        Kč 220,-

 


TERMÍNY PLACENÍ ÚPLATY ZA VZDĚLÁNÍ

A POSTUP PŘI JEHO NEDODRŽENÍ

 

TERMÍNY PLACENÍ ÚPLATY ZA VZDĚLÁNÍ

   ZA OBDOBÍ

TERMÍN SPLATNOSTI

      září – leden

do 15. září

     únor – červen

do 15. února

Zákonný zákonný zástupce či zletilý žák si může s ředitelkou školy domluvit jiné období pro placení

 

Postup při výběru úplaty za vzdělání:

  1. třídní učitelé nejpozději neprodleně určí v programu Klasifikace výši školného pro každého žáka, při určování v hudebním oboru nezapomenou zohlednit počet žáků na jedné vyučovací hodině a též skutečnost, zda jde o 1. nebo 2. hlavní nástroj, a ten samý den pošlou podklady o placení zákonnému zástupci či zletilému žáku

 

  1. toto určení výše při jakékoliv změně neprodleně opravují
  2. třídní učitel pravidelně zjišťuje stav placení svých žáků v programu Klasifikace:

          a)14 dní po uplynutí zjistí, který z jejich žáků nemá dosud zaplaceno a zašle 1. upomínku

          b)21 dní po termínu zašle 2. upomínku

          c)měsíc po termínu zašle společně s provozní účetní s důrazem na porušení Vyhlášky č. 71 a možnost vyloučení žáka 3. upomínku.

          d)5 týdnů po termínu nesmí být žák vpuštěn na výuku, učitel individuální výuky musí nahlásit ředitelce školy změnu úvazku a poznačit tuto skutečnost ve Výkazu


                                                                            

 

  
   V Ostrově dne 1.9.2023
   Účinnost 1.9.2023

   Mgr. Irena Konývková
   ředitelka ZUŠ Ostrov