Základní umělecká škola Ostrov - logo

Kostka sedaškola->přijímací řízení->Popis přijímacího řízení na ZUŠ Ostrov

PŘIHLÁŠKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

 

 

 

 

 

Přijímací řízení na ZUŠ Ostrov je vypisováno takto:

I. kolo v měsíci červnu (je nutné přinést čestné prohlášení a vyplnit přihlášku k přijímacímu řízení.)

 

II. kolo - doplňující v měsíci září /některé obory či nástroje mohou být již obsazeny, tudíž II. kolo nebude již vypsáno

 

Bez přijímacího řízení nemohou být žáci přijati. Ze všech účastníků přijímacího řízení daného oboru či nástroje je vytvořeno absolutní pořadí, a to podle přidělených bodů. Žáci, kteří získají méně bodů, než je limit pro přijetí, nejsou přijati. Ostatní jsou přijímáni podle množství volných míst a podle bodového pořadí. Pokud v daném oboru či nástroji není volné místo, ač žák splnil body pro přijetí, stává se čekatelem pro přijetí. Uvolní-li se místo v daném oboru či nástroji během školního roku, nejpozději však do konce února, může být přijat. V opačném případě se musí v dalším školním roce opět zúčastnit přijímacího řízení.

Obsah zkoušek

HUDEBNÍ OBOR:

zpěv lidové písně, transpozice do jiné tóniny, opakování melodického a rytmického motivu

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:

tvořivost, fantazie, rytmus, aktivní zapojení do hry, interpretace textu – modulace, opakování rytmického motivu, u starších uchazečů improvizace /zkouška probíhá formou hry, uchazeči přijdou v pohodlném oděvu/,

TANEČNÍ OBOR:

opakování rytmického modelu propojeného pohybem, krátká improvizace, dispozice uchazeče – pohyb kyčlí, ohebnost, koordinace /uchazeči přijdou ve sportovním oděvu/

VÝTVARNÝ OBOR:

nakreslit, nebo namalovat, to, co umí nejlépe - tvořivost, fantazie; nakreslit postavu tužkou nebo pastelkou - soustředění a schopnost pozorování, /uchazeči přinesou 5 výtvarných prací/

 

II. kolo přijímacího řízení na ZUŠ Ostrov školní rok 2023-24

Zájemce o studium v Základní umělecké škole Ostrov ve školním roce 2023/24 v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém oboru zveme k přijímacímu řízení. K přihlášení je třeba nejpozději do úterý 5. září 2023 odeslat vyplněnou elektronickou přihlášku na www.zusostrov.cz. Orientační termíny přijímání do jednotlivých oborů (přesný datum a čas ještě škola potvrdí e-mailem): výtvarný obor - 7. 9. od 16:00, literárně dramatický obor - 7. 9. od 18 hod., taneční obor (současný tanec a pohybové divadlo) - 8. 9. od 16:00, hudební obor - 12. 9. od 15:00, čtyřoborový ročník - 7. 9. od 18:00 (v elektronické přihlášce vyberte literárně dramatický obor a do poznámky napište čtyřobor). V případě nejasností se prosím po 28. srpnu obraťte na reditelka@zusostrov.cz, zastupce@zusostrov.cz, tel. 353 300 550, 353 300 540.