Základní umělecká škola Ostrov - logo

Kostka sedavýtvarný->výtvarný obor

Učitelé výtvarného oboru jsou Mgr. Hana Vaculíková, společně s Mgr. Lukášem Lerchem a Mga. Sebastianem Vlasákem.
Výtvarné oddělení má v současné době 180 žáků a 3 učitele.

Výtvarný obor vyučuje žáky od 5 let (přípravné studium, 7 let I. stupeň, 3 roky II. stupeň). Dětskou tvořivost učitelé rozvíjejí v kresbě, malbě, grafických technikách, práci s materiály, modelování a keramice, seznamují žáky se základy dějin umění. Žáci také pracují s počítači, na kterých vytvářejí digitální grafiku, plakáty, 3D modely a animované filmy.

Od roku 2012/2013 začal platit ŠVP a nově příchozí žáci jsou vyučování v souladu s ním (přípravné studium, 7 let I. stupeň, 4 roky II. stupeň).

Práce žáků jsou prezentovány na vybraných soutěžích a soutěžních přehlídkách, na nichž žáci získávají mnohá ocenění.

V létě 2004 byla v prostorách ZUŠ vybudována školní Galerie. Prostřednictvím výstav a společného setkávání učitelé probouzejí a rozvíjejí v žácích i rodičích zájem o výtvarné umění a o vlastní výtvarnou práci. 

Od roku 2014 má výtvarný obor svou vlastní plně vybavenou počítačovou třídu s projektorem, interaktivní tabulí a laserovou tiskárnou na formáty A3. V letošním roce 2019/20 mají žáci možnost pracovat s tablety Apple z projektu podporovaného EU: "Rozvíjíme sebe i naše žáky".

Někteří absolventi I. i II. cyklu odcházejí na různé výtvarné školy: Střední průmyslovou školu keramickou  a sklářskou v Karlových Varech, keramickou školu v Bechyni, na Střední grafickou školu v Praze, v Jihlavě, v Plzni. Pokračují i na školy vysoké, například ČVUT-fakulta architektury, kde jsou díky základním znalostem z výtvarného oboru úspěšní.

 Výtvarný obor úzce spolupracuje s galerií Letohrádek, která je pobočkou Galerie umění Karlovy Vary. Zde ve spolupráci se Zdeňkou Bílkovou žáci navštěvují komantované prohlídky výstav, galerijní animace a odborné dílny. S galerií jsme vytvořili společné projekty jako "Hudba a umění" a oslavy 700 let od narození Karla IV. Probíhá spolupráce s Ekocentrem Ostrov a Domem kultury v Ostrově, ale i s ostatními obory ze ZUŠ.

Žáci se účastní mnoha výstav, mezinárodních soutěží i projektů a někteří využívají schopnosti získané v ZUŠ při své práci, či brigádě.