Základní umělecká škola Ostrov - logo

Kostka sedataneční->Současný tanec a pohybové divadlo

Současný, výrazový tanec a pohybové divadlo

TANEČNÍ OBOR se studijním zaměřením Současný tanec a pohybové divadlo. Děti se zde mohou seznámit se scénickým tancem již v přípravných ročnících, které trvají od 5 do 7 let žáka. Po složení talentových zkoušek mohou žáci pokračovat ve výuce I. stupně základního studia. Od 1. až do 7. ročníku se vyučují předměty Taneční a pohybová výchova a Taneční praxe. Předměty v sobě zahrnují improvizaci; pohybovou, rytmickou a taneční průpravu včetně tvorby a interpretace choreografií, které jsou pak veřejně prezentovány při školních akcích. V nižších ročnících probíhá výuka formou tanečních a lidových her, ve vyšších ročnících (zhruba od 3. ročníku) se znalosti a dovednosti dětí prohlubují aplikováním základů technik současného a klasického tance. I. stupeň základního studia žáci ukončí v 7. ročníku absolventskou prací a po té mohou žáci pokračovat ve studiu II. stupně, kde se vyučují předměty Současný tanec a Taneční praxe. Po ukončení studia mohou svůj tvůrčí potenciál uplatnit ve studiu pro dospělé, v případě vážného zájmu o taneční umění mohou pokračovat ve studiu na konzervatoři.

 Kromě školních akcí se žáci účastní tanečních festivalů a přehlídek. Jsou pro ně rovněž organizovány zájezdy na taneční představení a jiné alternativní akce spojené s prohlubováním obecných vědomostí české i světové kultury a zvětšováním rozhledu konkrétně na poli současného tance.

Po celou dobu studia v našem tanečním oboru je dáván velký důraz, kromě zdokonalování pohybových dovedností, na rozvíjení osobnosti, tvůrčích schopností, hledání vlastního způsobu neverbálního vyjadřování a originality.

Pro korepetici je využíván učitel v plném rozsahu učebního plánu tanečního oboru.

KONTAKTNÍ ADRESA:

 MgA. Karin Wintrová

Tel: 702 191 780

Mail: wintrova@zusostrov.cz nebo karind@email.cz

 

 

 

 

 

 


img_1089.jpg

img_1253.jpg

img_1499.jpg

img_1518.jpg