Základní umělecká škola Ostrov - logo

Kostka sedahudební->EKN

Co znamená výuka EKN ? Je to výuka na Elektronické klávesové nástroje, neboli keyboard, lidově řečeno, klávesy či elektrické varhany.Výuka ne tento nástroj, je v posledních letech velmi oblíbená. Někteří si myslí, že je to taková náhrada za klavír. To je ovšem velký omyl. Klavír je klasický nástroj, technika hraní a úhozu je naprosto odlišná a je daleko náročnější. Jak už je dáno v názvu , keyboard je elektronický nástroj. V naší výuce se zabýváme pestrostí rytmů a rejstříků, aranžujeme hudební doprovody, propojujeme nástroj s počítačem. Převaha našeho repertoáru je moderní hudba, ale také zmodernizovaná hudba klasická. Naši žáci se úspěšně zúčastňují soutěží ZUŠ, ze kterých si odvážejí přední umístění, zúčastňují se  také mezinárodních přehlídek. Samozřejmostí je účinkování na koncertech ZUŠ.

 

Vedoucí sekce  Iveta Müllerová