Základní umělecká škola Ostrov - logo

Kostka sedahudební->smyčce

Proč hrát na housle,violoncello či kontrabas? Dá to práci,ale ta odměna!Housle jsou nejkrásnější a nejzpěvnější hudební nástroj. Violoncello je hudební nástroj s velkými výrazovými možnostmi ,kde jeho největší předností je zpěvnost a schopnost přednést krásnou melodii. V klasické hudbě mají tyto nástroje možnost hrát sólově, ale i s doprovodem dalších hudebních nástrojů. V dnešní době se stávají velmi žádanými nástroji v moderní hudbě a to i v elektronické podobě. Snažíme se proto nabízet žákům rozmanitý repertoár.
Žáci naší školy se zúčastňují soutěží ZUŠ buď jako sólisté, nebo v komorních souborech.Z těchto soutěží si odvážejí cenná umístění, zejména v posledních letech, kdy umístění na prvních místech nejsou žádnou výjimkou. Účinkují na akcích ZUŠ - třídní, interní, vánoční, veřejné, výchovné a absolventské koncerty. Jsou členy orchestru Ad libitum,pod vedením Ivety Müllerové,který reprezentuje naší školu i v zahraničí, houslového orchestru String, pod vedením Ondřeje Hanouska a různých souborů a kapel na naší škole.
Výuka houslí : Iveta Müllerová, Ondřej Hanousek a Helena Šťastná 
Výuka violoncella : Pavel Klvač 
Výuka kontrabasu: Vlastislav Mareš 
Všichni vyučující jsou aktivními hráči a hudebníky, kteří působí, či působili v Karlovarském symfonickém orchestru, jsou také aktivní v jiných uskupení a hrají různé žánry. Díky své hráčské praxi mohou předat žákům jen to nejlepší.
Vedoucí sekce  Iveta Müllerová