Základní umělecká škola Ostrov - logo

Kostka sedahudební->žestě->žestě - úvod

   Žesťový nástroj je dechový hudební nástroj obvykle vyrobený z mosazného plechu. Tón vzniká pomocí rtů hráče v nátrubku nasazeném na nástroj, který je následně zesílen rozechvěním sloupce vzduchu… takovouto charakteristiku můžeme nalézt v nejedné odborné knize nebo encyklopedii. Nejznámějšími zástupci žesťových nástrojů jsou bezesporu – trubka, trombón a lesní roh. A právě na tyto nástroje se můžete v ZUŠ Ostrov naučit i Vy!

   Pedagogický sbor našeho oddělení tvoří samí zkušení hráči a profesionálové, kteří za sebou mají bohatou hudební i pedagogickou praxi. Pokud by Vás zaujal snižcový trombón (neboli pozoun) nebo jiný nástroj ze spodních žesťů neváhejte se obrátit na Libuši Jedličkovou! V případě studia trumpety jsou tu pro Vás připraveni hned tři pedagogové, a to pánové Jiří Novotný (bývalý učitel hry na trubky na konzervatoři v Roudnici n. Labem), Jiří Klauko (externí hráč Symfonického orchestru Karlovy Vary) a Jan Veverka (člen Swing Melody a Prague Rhythm Kings). V našem oddělení se kromě těchto nástrojů vyučuje hra na zobcovou flétnu a EKN (elektrické klavírní nástroje). Pánové Klauko a Veverka dojíždí na výukové pobočky ZUŠ Ostrov do Jáchymova, Abertam a Hroznětína, kde nabízejí a vyučují všechny tyto zmiňované nástroje.

   Výuka probíhá jednu vyučovací hodinu (45 minut) týdně a žák je seznámen s nejrůznějšími hudebními styly, jako je např. jazz, pop, swing, ale samozřejmě i hudba klasická. Tím to však ale nekončí! Poté co žák získá základní znalosti a dovednosti, je od 4. ročníku zařazen nebo si sám vybírá do jakého orchestru, kapely či souboru bude docházet. Zde uplatní své vědomosti a dále se umělecky rozvijí.

   Pro zkvalitnění výuky v našem oddělení zakoupilo vedení ZUŠ v roce 2020 nové trumpety, trombony a nátrubky. Pro koncertní účely a reprezentaci na soutěžích mohou teď naši žáci - trumpetisté používat dva profesionální nástroje. Samozřejmě nezapomínáme ani na ty nejmenší, pro které máme připraveny nové kovo-umělohmotné trumpety a trombony, které prakticky nic neváží, a proto je pohodlně unesou.

 

Učitelé žesťového oddělení